top of page

מה ההבדל בין טיפול של עו״ס רפואי לפסיכולוגכשמדובר בקבלת טיפול רגשי בתחום הבריאות, ניתן לקבל טיפול ממגוון גורמים מקצועיים כמו פסיכולוגים, פסיכיאטרים, מטפלים באומנות, עובדים סוציאליים רפואיים ואחרים.

בכל הנוגע להבדלים בין עובדים סוציאליים רפואיים ופסיכולוגים, שניהם מעניקים טיפול רגשי, אך קיים שוני בגישות ובהכשרות של שניהם. פסיכולוגים לרוב מורשים לעסוק באבחון וטיפול במגוון של מחלות מתחום בריאות הנפש, כאשר עובדים סוציאליים רפואיים מטפלים לפי המודל הביופסיכוסוציאלי, הרואה את האדם בהקשר הבריאותי, הסוציאלי והנפשי של חייו.


שני הגורמים יכולים להעניק טיפול רגשי בכל הנוגע לאובדן בריאות ונכות (בהינתן וישנה הכשרה וניסיון מתאימים), כאשר ייחודו של עובד סוציאלי רפואי נוגע לנקודת מבטו הרחבה, התמצאותו בנושאי זכויות רפואיות, מימושן והאופן בו הן יכולות לשפר את איכות החיים של המטופל.


באשר לשאלה איזה טיפול יעיל יותר, התשובה תלויה כמובן בצורך הפרטני של כל מטופל. אם מטופל מסוים מתמודד עם קשיים הנוגעים בעיקר לתחום בריאות הנפש, יכול להיות שטיפול פסיכולוגי ע״י גורם מקצועי מתמחה בתחום ובעל כלים לאבחון, יתאים יותר. אם המטופל מתמודד עם קושי רגשי בעקבות מצב רפואי, המכיל גם קושי באספקטים חברתיים, כלכליים או אחרים, טיפול ע״י עו״ס רפואי יכול להתאים יותר.


פגישה עם עו״ס רפואי בדרך כלל מתחילה באינטייק (פגישה או מספר פגישות לטובת הערכה ואבחון) הכוללת היכרות עם המטופל, ההיסטוריה האישית שלו בתחומים שונים בחייו וקביעת מטרות התערבות בתחומים בהם מעוניין בשינוי. האינטייק כולל התייחסות והערכה ביופסיכוסוציאלית, קביעת חוזה טיפולי ומטרות טיפוליות. לעתים, חל שימוש בשאלונים המסייעים בהערכת מצבו של המטופל (כדוגמאת שאלונים לבדיקת רמת הדיכאון, עומס טיפולי, ועוד). המשך הטיפול תלוי במטרות שנקבעו, ובאם מדובר במיצוי זכויות או טיפול רגשי. במקרים מסוימים, מתאפשר שילוב של השניים.


לסיכום, ישנם מגוון אנשי מקצוע אשר יכולים לסייע במצבי אובדן בריאות, ולכל גורם מקצועי ישנה נקודת המבט וההכשרה הייחודית לו. על כל פנים, פניה לייעוץ וטיפול רגשי הינה צעד אמיץ, חשוב ומשמעותי בטיפול וניהול מחלה, ובעלת פוטנציאל לשפר את איכות החיים של המטופל ואף את תסמיניה.

Comments


bottom of page